Rólunk

Az „Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ” projekt olyan csúcstechnológia területet céloz meg, ahol – szinte páratlan módon – integrálódik a magas szintű alapkutatás szükségessége az égető gyakorlati igények kielégítésével. A kiber-fizikai rendszerek olyan számítási struktúrák, melyek intenzív kapcsolatban állnak a környező fizikai világgal, a fizikai folyamatokkal, egyúttal kiszolgálják és hasznosítják az interneten elérhető adatelérési és adatfeldolgozási szolgáltatásokat. A projekt az Ipar 4.0 (I4.0) kutatási és fejlesztési irányaival összhangban erőforrás-hatékony, robusztus termeléstervezési és irányítási rendszer fejlesztését; minta smart és logisztikai rendszer megvalósítását; kooperatív és adaptív termelési és logisztikai hálózatok új modelljeinek és működtető rendszerének kifejlesztését; az energia-hatékony és fenntartható gyártás koncepciójának kialakítását; valamint számítási felhő alapú termelésinformatikai szolgáltatások bevezetését tűzi ki célul.


Az interaktív győri Ipar 4.0 laboratóriumunk megtekintéséhez kattintson a képre.
A megoldások a gyártó és logisztikai rendszerek igen jelentős megújulását eredményezhetik a jövőben, ezáltal fokozva a hazai vállalatok versenyképességét. A várt eredmények mind a nagyvállalatokkal, mind beszállítóikkal, mind más KKV-kkel tervezett szervezeti kapcsolatok révén, rövid úton felhasználást nyerhetnek.

A tervezett termelésinformatikai és logisztikai K+F+I tevékenység termelő, szolgáltató és logisztikai rendszerek tervezésére és modellezésére, valamint azok működésének irányítására, optimalizálásra, monitorozására és valós viszonyokhoz való adaptálására irányul, mind üzemi, vállalati és hálózati szinten. Szem előtt tartva az I4.0-val kapcsolatos trendeket, segítve az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkáját, a kapcsolódó nemzetközi K+F+I tevékenységbe is bekapcsolódva, olyan világszínvonalú megoldások kifejlesztésére törekszünk, melyeket jelenleg jóllehet elsősorban globális nagyvállalatok használnak, amiket azonban a korszerű informatikai megoldások elérhetővé tesznek kis- és középvállalatok számára is.
A projekt stratégiai célja az eredmények hasznosítása mind az iparban, mind az egyetemi oktatásban. Ezt szolgálja közvetlenül a kiber-fizikai demonstrációs mintarendszer kialakítása, ill. a tervezett felhő-alapú szolgáltatások.

Az ipari hasznosítást nagyban támogatja, hogy a SZTAKI immár több mint öt éve sikeresen működteti a Fraunhofer Termelésmenedzsment és –informatika Projektközpontot. A Projektközpont gazdag hazai és nemzetközi ipari kapcsolatokkal rendelkezik, melyeket a nagyvállalatok köréről mindinkább kiterjeszt a KKV-k felé. További pozitív tényező a megvalósítás helyéhez kötődő stratégiai megállapodás az MTA, Audi, Széchenyi Egyetem és Győr városa közt. Ezen túl az eredmények megjelennek a BME, ELTE és SZE oktatási programjában is.