Célok

Termelésinformatikai és logisztikai K+F+I tevékenységünk termelő, szolgáltató és logisztikai rendszerek tervezésére és modellezésére, valamint azok működésének irányítására, optimalizálásra, monitorozására és valós viszonyokhoz való adaptálására irányul, mind üzemi, vállalati és hálózati szinten. Szem előtt tartva az I4.0-val kapcsolatos trendeket, segítve az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkáját, a kapcsolódó nemzetközi K+F+I tevékenységbe is bekapcsolódva, olyan világszínvonalú megoldások kifejlesztésére törekszünk, melyeket jelenleg jóllehet elsősorban globális nagyvállalatok használnak, amiket azonban a korszerű informatikai megoldások elérhetővé tesznek kis- és középvállalatok számára is.
A projekt stratégiai célja az eredmények hasznosítása mind az iparban, mind az egyetemi oktatásban. Ezt szolgálja közvetlenül a kiber-fizikai demonstrációs mintarendszer kialakítása, ill. a felhő-alapú szolgáltatások.

Az ipari hasznosítást nagyban támogatja, hogy a SZTAKI immár több mint hét éve sikeresen működteti a Fraunhofer Termelésmenedzsment és –informatika Projektközpontot. A Projektközpont gazdag hazai és nemzetközi ipari kapcsolatokkal rendelkezik, melyeket a nagyvállalatok köréről mindinkább kiterjeszt a KKV-k felé. További pozitív tényező a megvalósítás helyéhez kötődő stratégiai megállapodás az MTA, Audi, Széchenyi Egyetem és Győr városa közt. Ezen túl az eredmények megjelennek a BME, ELTE és SZE oktatási programjában is.

Kutatási programunk fő feladatcsoportjai:

  • Szituáció-tudatos, erőforrás-hatékony és robusztus termeléstervezés és irányítás
  • I4.0 megoldásokat használó, demonstrációs mini gyártó- és logisztikai rendszer
  • Kooperatív és adaptív termelési és logisztikai hálózatok tervezése és működtetése
  • Robusztus kooperatív kontrol kiber-fizikai rendszerekben
  • I4.0 megoldások az energia-hatékony és fenntartható gyártás támogatására
  • Számítási felhő alapú termelésinformatikai szolgáltatások